Medlem

Fordele

Medlemmer på værkstedet har en række muligheder for at låne eller benytte sig af indkøbsaftaler.

CarSpecial

Kia har givet den mulighed, at medlemmer af seniorværkstedet kan få rabatter på dele af værkstedsregningen.
I skrivepulten findes et lille kort som skal medbringes. Husk at skrive navn, nr. , data . Læg venligst kortet tilbage straks
efter brug.

Trailer

Værkstedet disponerer over 1 trailer, som medlemmer kan låne. I skrivepulten ved indgangen ligger en kalender, hvor det er muligt at reservere  traileren. Notér i kalenderen  start-og sluttid for lånet. Det er vigtigt at kuverten med nøgle og ikke mindst registreringsattesten  medbringes under kørslen.

Inco kort

Inco kortet giver adgang til at købe ind i Inco. Inco er en forretning, der kun kan benyttes af virksomheder,, der har et CVR nummer. Vær opmærksom på at priserne i Ingo er ex. moms.
Notér på udlånslisten, hvornår du låner kortet, og hvornår du afleverer det igen.

Bauhaus

Der ligger også et kort til indkøb i Bauhaus. Kortet giver 5% rabat på indkøb.

 

Medlemsoplysninger

Husk at ændres de oplysninger vi har registreret om dig, bedes du meddele dette, så vi kan komme i kontant med dig. Du kan benytte en online blanket til at sende ændringerne.
Du kan åbne blanketten her.