Medlem

Fordele

Medlemmer på værkstedet har en række muligheder for at låne eller benytte sig af indkøbsaftaler.

Trailer

Værkstedet disponerer over 1 trailer, som medlemmer kan låne. I skrivepulten ved indgangen ligger en kalender, hvor det er muligt at reservere  traileren. Notér i kalenderen  start-og sluttid for lånet. Det er vigtigt at kuverten med nøgle og ikke mindst registreringsattesten  medbringes under kørslen.

Inco kort

Inco kortet giver adgang til at købe ind i Inco. Inco er en forretning, der kun kan benyttes af virksomheder,, der har et CVR nummer. Vær opmærksom på at priserne i Ingo er ex. moms.
Notér på udlånslisten, hvornår du låner kortet, og hvornår du afleverer det igen.

Bauhaus

Der ligger også et kort til indkøb i Bauhaus. Kortet giver 5% rabat på indkøb.

 

Medlemsoplysninger

Husk at ændres de oplysninger vi har registreret om dig, bedes du meddele dette, så vi kan komme i kontant med dig. Du kan benytte en online blanket til at sende ændringerne.
Du kan åbne blanketten her.