Medlem

Fordele

Medlemmer på værkstedet har en række muligheder for at låne eller benytte sig af indkøbsaftaler.

CarSpecial

Kia har givet den mulighed, at medlemmer af seniorværkstedet kan få rabatter på dele af værkstedsregningen.
I skrivepulten findes et lille kort som skal medbringes. Hus at skrive navn, nr. , data . Læg venligst kortet tilbage straks
efter brug.

Trailer

Værkstedet disponerer over 2 trailere som medlemmer kan låne. På kontoret ligger en kalender hvor det er muligt at reservere en trailer. Noter i kalenderen for start og slut af lånet samt hvilken trailer der ønskes. Det er vigtigt at kuverten med nøgle og ikke mindst registrerings attest medbringes under kørslen.

Inco kort

Inco kortet giver adgang til at købe ind i Inco, der er en forretning der kun kan benyttes af virksomheder der har et CVR nummer. Vær opmærksom på at priserne i Ingo er ex. moms.
Noter på udlånslisten, hvornår du låner kortet, og hvornår du afleverer det igen.

Bauhaus

Der ligger også et kort til indkøb i Bauhaus. Kortet giver 5% rabat på indkøb.

 

Medlemsoplysninger

Husk at ændres de oplysninger vi har registreret om dig, bedes du meddele dette, så vi kan komme i kontant med dig. Du kan benytte en online blanket til at sende ændringerne.
Du kan åbne blanketten her.