Årets Kalender

januar:
Generalforsamling sidste lørdag.

februar:
Tovholdermøde

marts:
Påskefrokost

april:

maj:

juni:

juli:
Ferie

august:

september: 

oktober:

november:
Julefrokost

december:
Julefrokost bestyrelse og tovholdere