Nyt medlem

Seniorværkstedet henvender sig til alle kvinder og mænd (50+) samt førtidspensionister uanset kommune (hele Vestegnen og Sjælland).

Kontingent

Kontingentet bliver fastsat hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet er 600 kr. for et værkstedsmedlemskab og 150 kr. for et cafe medlemskab. Ved indmeldelse anskaffes endvidere en nøglebrik der giver adgang til værkstedet. Den koster 50 kr.

Ved indmeldelse efter 1/7 nedsættes kontingentet for værkstedsmedlemskab til 300 kr., og 200 kr. ved indmeldelse efter 1/10. Det nedsatte kontingent gives kun til medlemmer, der ikke har været medlem de sidste 3 år.

Ordensregler

Værkstedet har nogle ordensregler, som har til hensigt at alle kan være på værkstedet, og at det skal være sikkert at være på værkstedet. De store maskiner er farlige hvis de ikke behandles rigtigt. Så læs ordensreglerne og følg dem for dine foreningsvenner og egen skyld.
Ordensreglerne kan du læse her.

Indmeldelse.

Ønsker du at blive medlem af Ishøj Seniorværksted er der flere muligheder:

  • Du kan udfylde og sende en indmeldelsesblanket her.
  • Du kan hente en indmeldelsesblanket her, udfyld den, indskanne den og sende den til kass@ishoj-seniorvaerksted.dk, eller aflevere den på værkstedet.
  • Du kan henvende dig på værkstedet og få udleveret en indmeldelses kuvert, der indeholder en nøglebrik, og dokumenter, der beskriver værkstedet. Du skal aflevere en udfyldt indmeldelses blanket. Kuverten koster 50 kr., og i tillæg kan du, hvis du ønsker det betale kontingentet med det samme.

Privatlivspolitik.

Det er bestemt ved lov i EU at virksomheder og foreninger, der opbevarer og behandler persondata skal have en privatlivspolitik.
Det har Ishøj Seniorværksted også. Du kan læse vores privatlivspolitik her.