Øvrige aktiviteter

AKTIVITETSUDVALG  og  TOVHOLDERE:

Ellen Møller, Jens Ravnborg og BOJE