Vedtægter & Forretningsorden

Foreningens Vedtægter

Foreningens vedtægter angiver de overordnede  rammer som foreningen drives indenfor. Vedtægterne kan kun ændres, når ændringerne er blevet forelagt og vedtaget på en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær.

Du kan læse Vedtægter her.

Bestyrelsens Forretningsorden

Forretningsorden er retningsregler som bestyrelsen leder foreningen efter i det daglige. Forretningsorden kan ændres af bestyrelsen efter behov, og de gennemses typisk hvert år efter generalforsamlingen. Forretningsorden kan ikke indeholde bestemmelser, der er i strid med foreningens vedtægter.aaaa

Du kan læse Forretningsorden her